Flour

 • Maizena Cornflour
  Sadg089c
  500g box
  Price: £2.99
  Multibuy Price: £2.39
  (If your buy 3 or more.)
 • Maizena Cornflour

  500g box

  Multibuy price (If your buy 3 or more): £2.39
  Single unit price: £2.99
  Add to favourites
  Sadg089c
  ×
 • Snowflake Cake Wheat Flour
  Snowflake1kg
  1kg bag
  Price: £2.75
  Multibuy Price: £2.40
  (If your buy 3 or more.)
 • Snowflake Cake Wheat Flour

  1kg bag

  Multibuy price (If your buy 3 or more): £2.40
  Single unit price: £2.75
  Add to favourites
  Snowflake1kg
  ×
 • Snowflake Cake Wheat Flour
  Snowflake
  2.5kg Bag
  Price: £5.95
  Multibuy Price: £5.35
  (If your buy 3 or more.)
 • Snowflake Cake Wheat Flour

  2.5kg Bag

  Multibuy price (If your buy 3 or more): £5.35
  Single unit price: £5.95
  Add to favourites
  Snowflake
  ×